Xem trực tiếp lễ vinh danh trí tuệ Việt tại Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016 tôn vinh trí tuệ Việt Nam với những nhóm tác giả làm ra những sản phẩm có tính sáng tạo đột phá, ứng dụng thiết thực vào đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân Việt Nam, đồng thời giải quyết những vấn đề nóng của xã hội. Giải thưởng do Báo Dân trí, VTV và VNPT đồng tổ chức.

(Video trực tiếp do VTV.VN hỗ trợ thực hiện)

Dantri.com.vn

, , , , , , , , , ,