Kỷ niệm 1.065 năm ngày mất tướng quân Phạm Chiêm

Phạm Chiêm (889-952) là một vị đại thần thời nhà Ngô, có công lớn trong chiến thắng quân xâm lược Nam Hán năm 938 do Ngô Quyền lãnh đạo, chấm dứt thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc trong lịch sử nước ta. Ông cũng có công lớn trong việc bảo vệ và xây dựng nhà Hậu Ngô Vương (951-965).

Đội mưa, háo hức khai Hội Báo xuân Đinh Dậu

Với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh, mừng vận hội mới của đất nước”- Hội báo Xuân Đinh Dậu năm 2017 đã chính thức khai mạc vào ngày 21/1 tại Trung tâm văn hóa, huyện Tân Kỳ, Nghệ An dưới cơn mưa nặng hạt nhưng đã thu hút hàng nghìn người đến tham dự.