“Thức đợi cơn mơ” – triển lãm đầu tay của họa sỹ trẻ Phan Hiền Nhân

“Thức đợi cơn mơ” là triển lãm đầu tay của họa sỹ trẻ Phan Hiền Nhân diễn ra từ 15 – 20/2/2017 tại 29 Hàng Bài. Tại đây, Phan Hiền Nhân sẽ ra mắt công chúng cũng như giới hội họa Việt Nam 43 bức tranh sơn dầu, những trải nghiệm nội tâm và hành trình đi tìm cái “tôi” trên con đường nghệ thuật của anh.

Kỷ niệm 1.065 năm ngày mất tướng quân Phạm Chiêm

Phạm Chiêm (889-952) là một vị đại thần thời nhà Ngô, có công lớn trong chiến thắng quân xâm lược Nam Hán năm 938 do Ngô Quyền lãnh đạo, chấm dứt thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc trong lịch sử nước ta. Ông cũng có công lớn trong việc bảo vệ và xây dựng nhà Hậu Ngô Vương (951-965).