Tìm chiếc SUV giá 2 triệu USD

Những mẫu SUV dưới đây đều bọc thép để chống đạn và nhiều loại vũ khí, mức giá “khủng”, nhưng xe nào giá 2 triệu USD?

Độc giả click vào ảnh xe mà bạn lựa chọn để xem kết quả.

vnExpress.net

, ,