Phát động đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho gia đình thu nhập thấp

Ngày 5/1, Lễ phát động đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho gia đình năm học 2016-2017 được tổ chức tại trường Tiểu học Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, TPHCM thu hút sự tham gia của hơn 1.000 học sinh, giáo viên và phụ huynh. Đây cũng là một trong những nơi có hơn 90% thành phần phụ huynh học sinh làm nghề lao động chân tay.