Triết lý thiết kế của Galaxy S8

Sự kết hợp giữa thiết kế màn hình cong vô cực Infinity Display và trải nghiệm người dùng (UX-user experience) đã khiến Galaxy S8 vượt qua ranh giới của một smartphone thông thường, tạo sự tương tác tự nhiên giữa người dùng và thiết bị.