Phát triển công nghiệp ô tô là lợi ích của cả quốc gia

Theo Luật sửa đổi bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện vừa được trình Quốc hội, Chính phủ đề xuất xem xét bổ sung “ngành sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô” vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Quy định này sẽ tác động như thế nào đối với lợi ích của Nhà nước, nhà sản xuất, nhập khẩu, người tiêu dùng? PV Báo Giao thông đã có cuộc trao đổi với Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quách Ngọc Tuấn về vấn đề này.

Bộ GD&ĐT sẽ sửa đổi, bổ sung thông tư 30

Đánh giá của Bộ GD&ĐT, việc áp dụng thông tư 30/2014/TT-BGDĐT, ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học đã giúp giáo viên thay đổi từ đánh giá nặng về kiến thức sang đánh giá toàn diện học sinh về cả năng lực và phẩm chất. Tuy nhiên, qua ý kiến của 63 tỉnh thành, trong quá trình triển khai còn bất cập. Vì vậy, Bộ GD&ĐT sẽ sửa đổi bổ sung một số điều thực hiện thông tư 30.