Cây sưa được cho hơn 2 trăm tuổi ở Quảng Nam

Gia đình ông Nguyễn Văn Ba ở làng Thuận An (xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam) sở hữu cây sưa có tán rộng 500 m2, cao 40 m, đường kính thân đoạn to nhất khoảng 4 m. Ông là thế hệ thứ 6 trong gia đình chứng kiến sự phát triển của cây sưa được cho hơn 2 trăm tuổi này.