Hải quân Mỹ muốn có thêm tàu sân bay, hàng chục tàu chiến

Đánh giá cấu trúc lực lượng mới của Hải quân Mỹ nhận định, “các kẻ thù tiềm năng” đã phát triển những khả năng tiên tiến để có thể “phá hoại” hoặc “làm xói mòn” lợi thế quân sự của Mỹ trong chiến tranh thông thường trên biển. Vì vậy, Hải quân Mỹ mong muốn được trang bị thêm tàu sân bay và tàu chiến để đối phó với các thách thức gia tăng trên toàn cầu.