10 ngày ở khách sạn buồn chán, vị khách này đã làm điều đặc biệt khiến cô phục vụ phòng ngạc nhiên và xúc động

“Cái khó ló cái khôn” – câu thành ngữ này muôn đời vẫn chẳng sai khi con người luôn nảy ra những ý tưởng độc đáo lúc bị dồn vào đường cùng, buồn chán đến tẻ nhạt. Như vị khách này đã biến căn phòng khách sạn của mình trở thành một thứ vô cùng ấn tượng khiến cô phục vụ phòng thực sự ngạc nhiên và ấn tượng.