Chưa khẳng định đã ăn được hải sản hay chưa

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà kết luận, các kết quả cho thấy nước biển đang tốt dần lên, hoàn toàn có thể thực hiện hoạt động du lịch, thể thao dưới biển… Riêng các câu hỏi về an toàn hải sản, các căn cứ hôm nay là nền tảng để nghiên cứu tiếp một cách chính xác và thận trọng hơn.