Dự thảo chương trình GD tổng thể: Thay đổi rất nhiều và… không thay đổi gì

“Dự thảo chương trình GD phổ thông tổng thể mới được công bố nhận được sự quan tâm lớn của truyển thông và công chúng. Theo nhận xét sơ bộ của tôi, có 5 điểm lớn cần xem xét”, ông Khúc Trung Kiên – nguyên Giám đốc Chiến lược Công ty Phần mềm FPT, nguyên giảng viên HV Kĩ thuật Quân sự, chia sẻ.