Giáo viên “thập diện mai phục” với chương trình phổ thông mới

 – Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể dự kiến đưa vào nhà trường từ năm 2018 2019 được đánh giá là có mục tiêu hoàn hảo, cách tiếp cận hiện đại, với nhiều kỳ vọng sẽ thay đổi những bất cập của giáo dục hiện hành. Một trong những lo lắng phổ biến khi áp dụng chương trình là sự sẵn sàng, đồng thuận và khả năng thích ứng của đội ngũ giáo viên đến mức độ nào.

Các Sở GD&ĐT có nên đứng ra biên soạn sách giáo khoa?

“Bộ chưa thông báo mời nên chưa có danh sách, nhưng chúng tôi được biết hiện đã có khá nhiều đơn vị, cá nhân đăng ký viết sách. Quan điểm của Bộ GD&ĐT là các cơ quan quản lý nhà nước không đứng ra tổ chức biên soạn, viết SGK bởi các trường trong tỉnh đó gần như không có quyền để lựa chọn bộ sách nào nữa”, GS Nguyễn Minh Thuyết – Tổng chủ biên Chương trình phổ thông mới cho biết.

63 Sở GD&ĐT đều viết SGK thì loạn “sứ quân”

Bộ chưa thông báo mời nên chưa có danh sách, nhưng chúng tôi được biết hiện đã có khá nhiều đơn vị, cá nhân đăng ký viết sách. Quan điểm của Bộ GD-ĐT là các cơ quan quản lý nhà nước không đứng ra tổ chức biên soạn, viết SGK bởi các trường trong tỉnh đó gần như không có quyền để lựa chọn bộ sách nào nữa”, GS Nguyễn Minh Thuyết – Tổng chủ biên Chương trình phổ thông mới cho biết.