Miền Bắc sắp rét đậm

Ngày 13/1, miền Bắc có thể đón đợt rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên khi nền nhiệt xuống thấp nhất từ đầu đông. Mưa cũng xuất hiện ở đây từ ngày 10/1.