Bệnh vôi hóa tuyến tiền liệt

Người thân của em được chẩn đoán vôi hóa tuyến tiền liệt. Xin bác sĩ cho biết bệnh đó có nguy hiểm không? Bệnh nhân và người nhà cần làm gì để hạn chế nguy cơ bệnh trở nặng hơn? (Nam).