Chỉ cần có một nơi gọi là “Nhà” để nhớ về, lòng lúc nào cũng sẽ bình yên…

“Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc.” Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, hãy đọc những câu nói này để cảm nhận được thứ tình cảm thiêng liêng vô ngần ấy, để biết trân trọng hơn hai chữ – Gia Đình.