Nhận diện một siêu thực phẩm chống lại bệnh tật qua 8 câu hỏi

Theo bạn thực phẩm hay đồ uống như thế nào được xem là siêu thực phẩm và công dụng ra sao…

Bài trắc nghiệm của Medinida giúp bạn kiểm tra hiểu biết của mình về các siêu thực phẩm có trong tự nhiên và sử dụng cho phù hợp với tình trạng sức khỏe cơ thể:

Câu 1. Một loại thực phẩm được gọi là siêu thực phẩm khi:

Câu 2. Cá giàu chất béo omega -3 cũng được gọi là siêu thực phẩm?

Câu 3. Theo các nhà khoa học, chocolate rất tốt cho sức khỏe giống như các loại quả. Theo bạn, đó là loại chocolate nào?

Câu 4. Theo bạn loại đồ uống nào dưới đây được coi là siêu thực phẩm?

Câu 5. Quả việt quất được gọi là siêu thực phẩm vì:

Câu 6. Siêu thực phẩm nào có thể giúp bạn duy trì cân nặng?

Câu 7. Loại rau ăn lá nào có hiệu quả phòng chống ung thư?

Câu 8. Ngoài cải bó xôi, có loại rau quả khác cũng được xem siêu thực phẩm phòng ung thư là:

vnExpress.net

, ,