Làm gọn mọi góc nhà nhờ các hộp đựng tài liệu

Các hộp đựng tài liệu có thể ‘hóa phép’ thành thùng đựng rau củ quả, cái giá sách nhỏ nơi góc tường…

Video hướng dẫn cụ thể:

vnExpress.net

, , , ,