Có gì đặc biệt ở Tiếp thị động – hình thức quảng cáo mới nhất của Facebook

Tiếp diễn buổi hội thảo thành công ngày 18/04 được CATS Advertising cùng Facebook và AM Media đồng tổ chức. CATS Advertising – Một công ty thành viên của Tập đoàn truyền thông Cát Tiên Sa tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với công nghệ quảng cáo sản phẩm động trên công cụ quảng cáo Facebook qua buổi hội thảo “Giải pháp tăng doanh thu với Facebook Dynamic Ads”.