Cây cối ngủ như thế nào?

Các nhà khoa học đến từ Áo, Phần Lan và Hungary sử dụng máy quét laser để nghiên cứu nhịp sinh học ngày và đêm của cây cối và họ phát hiện ra rằng cây cối cũng ngủ.