Khoa học vui: Điều gì xảy ra khi trộn sữa tươi với màu vẽ?

Khi trộn các màu vẽ vào trong sữa tươi thì chúng không bị trộn lẫn vào nhau. Vậy có cách nào để các màu sắc ở trong sữa được trộn lẫn vào nhau mà không cần phải khuấy? Hãy cùng tìm câu giải đáp trong clip sau.

Thực hiện clip: Mạnh Thắng

Dantri.com.vn

, , , , ,