Hội Khuyến học Quảng Bình: Nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương Hội tặng Bằng khen

Với những thành tích đạt được trong năm 2016, Hội Khuyến học Quảng Bình đã vinh dự đón nhận Cờ Thi đua xuất sắc từ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương Hội tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học.

Vào sáng ngày 10/1, Hội Khuyến học Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Hội Khuyến học Việt Nam các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam và Đại hội Hội Khuyến học Việt Nam các cấp lần thứ V và nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh…

Vào sáng ngày 10/1, Hội Khuyến học Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017Vào sáng ngày 10/1, Hội Khuyến học Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Triển khai đại trà phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, triển khai thí điểm mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo… Tính đến cuối tháng 11/2016, Hội Khuyến học Quảng Bình đã có 24 Hội, Chi hội trực thuộc (tăng 3 tổ chức), 159/159 Hội Khuyến học cấp xã, 1.823 Chi hội thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, trường học, doanh nghiệp (tăng 30 Chi Hội), 1.872 Ban Khuyến học (tăng 101 Ban) so với năm 2015. Năm 2016, toàn tỉnh có 231.099 hội viên, tăng 9.916 hội viên, đạt tỷ lệ 26/7% dân số, tăng 0,9% so với năm 2015.

Hội Khuyến học các cấp đã phối hợp với các địa phương, đơn vị để tổ chức các Lễ trao học bổng Odon Valet, Viettel, Sfell (của tổ chức Đông Tây hội ngộ), trao tặng học bổng và xe đạp của Trung tâm Giáo dục nhân đạo Huế (trực thuộc Hội Khuyến học VN), học bổng Úc Châu, “Tiếp sức đến trường” và nhiều loại học bổng hỗ trợ học sinh nghèo khác do các tổ chức, cá nhân tài trợ… Số lượng học sinh, sinh viên được nhận học bổng tăng so với năm trước, đã có 57.390 lượt học sinh, sinh viên được nhận học bổng từ các loại Quỹ Khuyến học với số tiền trên 29 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2015. Thưởng giáo viên dạy giỏi 1.820 lượt với số tiền hơn 1.2 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2015. Thưởng cho học sinh học giỏi, học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế và đạt giải các cấp 3.120 lượt với số tiền 3.1 tỷ đồng.

Năm 2016 đã có 57.390 lượt học sinh, sinh viên được nhận học bổng từ Quỹ Khuyến họcNăm 2016 đã có 57.390 lượt học sinh, sinh viên được nhận học bổng từ Quỹ Khuyến học

Năm 2016 toàn tỉnh có 8 huyện, TP, thị xã đăng thí điểm xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2016, trong đó có 7 xã đạt dưới 8 tiêu chí, 11 xã đạt từ 8- 10 tiêu chí, 5 xã đạt từ 11-14 tiêu chí. Có 106.600 gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập” đạt 77%; 835 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập” đạt 64,1%, 725 cộng đồng được công nhận “Cộng đồng học tập” đạt 75,6%, và 557 đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập” đạt 86,5%.

Năm 2016, các cấp Hội cũng đã có nhiều hình thức phong phú, đa dạng trong xây dựng Quỹ Khuyến học. Tính đến cuối tháng 11/2016, tổng số Quỹ 3 cấp Hội thu được trên 35 tỷ đồng, trong đó, Quỹ Khuyến học tỉnh huy động được 6.4 tỷ đồng, ngoài ra, vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn đạt hơn 25 tỷ đồng.

Hội Khuyến học các tỉnh Bắc miền Trung cũng đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt NamHội Khuyến học các tỉnh Bắc miền Trung cũng đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Với những thành tích đạt được trong năm 2016, Hội Khuyến học Quảng Bình đã vinh dự đón nhận Cờ Thi đua xuất sắc từ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. 24 tập thể và 21 cá nhân được Trung ương Hội tặng Bằng khen, 63 cán bộ, hội viên của Hội Khuyến học Quảng Bình được trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học. Hội khuyến học tỉnh Quảng Bình cũng đã tặng giấy khen cho 59 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2016.

Hội Khuyến học Quảng Bình có 24 tập thể và 21 cá nhân được Trung ương Hội tặng Bằng khenHội Khuyến học Quảng Bình có 24 tập thể và 21 cá nhân được Trung ương Hội tặng Bằng khen

Về phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng “Xã hội học tập” năm 2017. Hội Khuyến học Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị, góp phần xây dựng xã hội học tập. Phấn đấu xây dựng 40% Chi hội Khuyến học cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, 30% tổ chức cơ sở đạt loại tốt, 45% đạt loại khá, 25% trung bình và không có yếu kém.

Phát triển hội viên mới đạt 27% dân số, 100% cán bộ, 50% hội viên được tập huấn, truyền đạt nâng cao nhận thức về “Xã hội học tập”, các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị. 100% cán bộ khuyến học chủ chốt cấp tỉnh tham gia học tập chuyên đề “Quan điểm Hồ Chí Minh về giáo dục người lớn”. 80% gia đình đạt chuẩn “Gia đình học tập”, 65% dòng họ đạt chuẩn “Dòng họ học tập”, 75% cộng đồng đạt chuẩn “Cộng đồng học tập” và 90% đạt đơn vị học tập ở cơ sở thuộc xã quản lý so với số gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đăng ký trong năm 2017. Phấn đấu đạt bình quân Quỹ Khuyến học 30.000/người dân/năm.

Dantri.com.vn

, , , ,