Hát cải lương và ví dặm bằng tiếng Anh

Cô giáo Anh Phương ở Hà Tĩnh không phải người đầu tiên nảy ra ý tưởng học tiếng Anh bằng âm nhạc truyền thống. Trước đó, ca sĩ Mạnh Quỳnh từng thể hiện một bài cải lương bằng tiếng Anh. 

vnExpress.net

, , , ,