Bản nhạc về số Pi

Nhà soạn nhạc David MacDonald ghi lại số Pi với 122 chữ số thập phân trên đàn piano. Giai điệu lôi cuốn giúp anh ghi nhớ các con số dễ dàng.