Teen 10X – Đã đến lúc chứng minh bạn đủ lớn

Bạn đã có thể tự sắp xếp giờ giấc sinh hoạt, bạn đã hoàn thành chương trình Trung học Cơ sở và tự tin bước vào môi trường mới với các mô hình học hiện đại bậc THPT, hãy chứng minh mình có thể “sống” và trưởng thành tốt ngay thôi nào!