Không bỏ học buổi nào suốt 12 năm học!

Dù trời nắng, dù trời mưa, dù bị ốm và thậm chí phải làm phẫu thuật, hai học sinh ở thành phố Pretoria (tỉnh Gauteng, Nam Phi) không bao giờ bỏ một buổi học nào trong suốt 12 năm học. Điểm số của hai em cũng rất ấn tượng.