Vũ điệu chim sáo trên ruộng ngày mùa

Những ngày vừa qua tại huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An vào mùa gặt hàng trăm con chim sáo sà xuống ruộng để kiếm thức ăn xung quanh những thợ gặt. Người dân ở đây cho biết, chưa khi nào thấy loại chim sáo này thân thiện với con người như đợt gặt lúa vừa qua.